Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas


Zasady BHP dla operatorów żurawi

 • Dział: Prawo
22 października br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz podpisała Rozporządzenie ws. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147). Jest to niewątpliwie sukces Małopolskiej Komisji Operatorów Żurawi OZZ Inicjatywa Pracownicza, która wspólnie z innymi związkami z branży budowlanej od 2016 r.…
Czytaj dalej...

Ustawa o związkach zawodowych – najważniejsze zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r.

 • Dział: Prawo
Rozmawiamy z Piotrem Krzyżaniakiem, członkiem Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, na temat zmian w ustawie o związkach zawodowych. Wywiad ukazał się w 49 numerze Biuletynu Inicjatywa Pracownicza [pobierz PDF]. Do wywiadu dołączamy tekst Ustawy o związkach zawodowych z zaznaczonymi zmianami, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. (do pobrania…
Czytaj dalej...

Międzynarodowy Strajk Kobiet 2017 – jak możesz wziąć w nim udział?

 • Dział: Prawo
W środę 8 marca w całej Polsce odbędą się protesty, demonstracje, akcje bezpośrednie i strajki w ramach mobilizacji „Międzynarodowy Strajk Kobiet”. Strajk jest kontynuacją protestów z października 2016 r., kiedy to masowy opór kobiet zmusił PiS do odrzucenia projektu całkowitego zakazu aborcji. Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy podobne mobilizacje odbyły…
Czytaj dalej...

Praca na czarno i na umowach cywilnoprawnych

 • Dział: Prawo
Zatrudnianie „na czarno” oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie bądź umowa o dzieło) nie jest dla pracodawcy bezkarne.Mimo że w dzisiejszych, trudnych dla pracowników, czasach może się wydawać, że pracodawcy mogą ze swoimi podwładnymi robić co zechcą, przy odrobinie determinacji można takiego nieuczciwego szefa/szefową pociągnąć do odpowiedzialności, a nawet…
Czytaj dalej...

Ochrona reprezentantów/ek komisji związkowych przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy – poradnik

 • Dział: Prawo
Poradnik ukazał się pierwotnie w 41 numerze biuletynu Inicjatywa Pracownicza. Ustawa o związkach zawodowych przewiduje, że zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają możliwość objęcia specjalną ochroną prawną (dalej w tekście: „ochroną związkową”) osobę lub osoby, które reprezentują te organizacje wobec pracodawcy. Zwolnienie lub zmiana warunków pracy tych osób może mieć…
Czytaj dalej...

Ubezpieczenie chorobowe a umowy zlecenie – poradnik

 • Dział: Prawo
Pracodawcy coraz częściej omijaj kodeks pracy i zatrudniają nas w oparciu o umowę zlecenie. Muszą oni odprowadzać wtedy za nas część składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (tzw. ZUS). Oznacza to, że mimo umowy zlecenia mamy opłacone składki emerytalne oraz podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu – możemy korzystać z opieki lekarskiej w ramach…
Czytaj dalej...

Tajność wynagrodzeń

 • Dział: Prawo
Powszechną praktyką pracodawców jest umieszczanie w umowie o pracę lub regulaminie pracy klauzuli poufności wynagrodzeń. W ocenie praktyków prawa nie ma jednak zgody co do tego, czy to jest legalne.
Czytaj dalej...

Zmiany w umowach na czas określony

 • Dział: Prawo
Jedną z ważniejszych deklaracji rządu PO-PSL, jaka padła po wakacyjnej przerwie w pracach Sejmu, jest zapowiedź radykalnych zmian w zasadach zatrudniania na umowy czasowe. Minister pracy – Władysław Kosiniak Kamysz zapowiedział, że jego resort pracuje nad przepisami zrównującymi okresy wypowiedzenia umów na czas określony i nieokreślony oraz wprowadzającymi 3 letni…
Czytaj dalej...

Niedziela i święta w centrach biznesowych - nowelizacja KP

 • Dział: Prawo
4 marca 2014 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która zezwala na pracę w niedziele i święta w centrach usług biznesowych, które świadczą usługi dla zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zmiana ma umożliwić centrom biznesowym zlokalizowanym w Polsce pracę w niedziele i święta, jeżeli świadczą one usługi trans-graniczne dla podmiotów gospodarczych…
Czytaj dalej...

Wypadki przy pracy – poradnik

 • Dział: Prawo
W ramach grupy roboczej ds. prawa pracy Dariusz Leszczyński i Jakub Grzegorczyk przygotowali poradnik, w którym opisują zarówno rodzaje i definicje prawne wypadków przy pracy oraz procedury jakie należy spełnić aby wypadek mający miejsce w trakcie wykonywania obowiązków służbowych był zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. W swoim poradniku opisują także…
Czytaj dalej...

Pozyskiwanie i interpretacja informacji o zakładzie pracy

 • Dział: Prawo
Sprawnie działająca organizacja związkowa musi posiadać informacje na temat funkcjonowania swojego zakładu pracy, a także całej branży czy nawet orientować się w ogólnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w kraju. Bez tego trudno sobie wyobrazić racjonalną obronę interesów załogi zarówno na co dzień, jak też w szczególności podczas prowadzenia sporu…
Czytaj dalej...

Krwiodawstwo – dodatkowe wolne i nie tylko

 • Dział: Prawo
Czy warto mieć nawet 20 dodatkowych dni wolnych w roku? Czy mogą to być dni wolne, których udzielenia nie może odmówić pracodawca? Czy można dzięki temu zaoszczędzić każdego roku na podatku nawet 650 złotych oraz uzyskać prawo do darmowych przejazdów komunikacją publiczną? Tak to wszystko jest możliwe. Wystarczy podzielić się…
Czytaj dalej...